دوکتور عبدالله مهمند

داکتر عبدالله مهمند د بلخ ولسوالی د مهمندانوپه کلې کې زیږیدلی دی. د مهمندانود لمړی ښونځی د فارغیدو وروسته د کابل دابن سینا په منځنی ښونځی کی شامل شو. د دارالمعلیمین نه د فارغیدو وروسته څوکاله دښونکی ډنډه درلوده. کابل د ساینس پوهنځی د فارغیدووروسته هلته د ریاضی په دیپارتمنت کی په علمی کادرکی وګمارل شو.
په هغه وخت کی د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځی او د المان فدرالی دولت د ترمینځ توامیت موجود وه. په همدي اساس داکتر عبدالله ته بورس ورکړل شواوموصوف د لوړوزدکړو لپاره المان ته ولاړ. هلته یې لمړی دیپلوم اووروسته یې ډاکترې دریاضی په څانګه کې لاسته راوړې ده.
د 2009 تر 2014 پورې یې د افغانستان په پوهنتونوکی (هرات ، ننګرهار ) د
خطې الجبر او معاصرالجبر تدریس ورکاوه.

د مولف کتابونه لاندې ډاونلوډ کړئ:

Scroll to Top