پوهنوال غلام قادر دهګان

پوهنوال غلام قادر دهګان فرزند غلام رسول در سال ۱۳۲۵ هـ ش در یک خانواده بی سواد و متدین متولد ګردیده.
دوره ابتدایی را در مکتب فوشنج به درجه اعلی اکمال نموده و در سال ۱۳۲۹ هـ ش به دارالمعلمین اساسی ولایت هرات شامل و در سال ۱۳۴۴ هـ ش از صنف دوازدهم فارغ و شامل تحصیلات عالی کشور شد.
در سال ۱۳۴۹ هـ ش از رشته ریاضیات و فزیک پ،هنتون تعلیم و تربیه کابل به سویه لسانس فارغ و به موسسه عالی تربیه معلم هرات به صفت استاد مقرر شد.
در سال ۱۳۶۳ هـ ش چانس تحصیل در کشور آلمان را حاصل نمود و مدت یک سال تحصیلی در پوهنتون
پي. د ډاګوجیکل کالج مصروف تحصیل بود و در سال ۱۳۶۹ هـ ش که پوهنځۍ طب در چوکات پوهنتون هرات افتتاح شد په آن پوهنځۍ تبدیل شد و تا کنون در پوهنځۍ طب و ساینس مصروف تدریس مضامین فزیک و بیو فزیک میباشد.

د مولف کتابونه لاندې ډاونلوډ کړئ:

Scroll to Top