پوهنمل دوکتور محمد نواب کمال

پوهنمل دوکتور محمد نواب کمال در سال ۱۳۴۰ هـ ش در یک فامیل روشن فکر و متدین به دونیا آمده.
بعد از دوره تعلیمات ابتدایی، متوسطه و عالی از لیسه نادریه در سال ۱۳۵۷ هـ ش فارغ و بعد از سپری نمودن امتحان کانکور شامل پوهنځۍ طب

پوهنتون ننګرهار و بعد از یک سال به پوهنځۍ طب کابل تبدیل شد و در سال ۱۳۶۴ هـ ش از فاکولته طب کابل فارغ ګردید.
مدت سه سال در شفا خانه زایشګاه و شفا خانه سپین زر کندز در سرویس جراحی ایفای وظیفه نموده و موفق به اخذ ترخیص دوره عسکری ګردید.در سال ۱۳۶۷ هـ ش بعد از سپری نمودن امتحان انترنس شامل پروګرام تریننګ جراحی شفا خانه جمهوریت ګردید.
در سال ۱۳۶۹ هـ ش بعد از سپری نمودن امتحان شمول در کدر پوهنتون طبی کابل په حیث استاد به رتبه پوهنیاری در سرویس جراحی شفا خانه جمهوریت ایفای وظیفه نموده و تا حال در شفا خانه تدریسی میوند و شفا خانه تدریسی علی آباد به حیث استاد کدر جراحی عمومی ایفای وظیفه نموده.
از مدت بیست سال علاوه بر جراحی عمومی در بخش التراسوند تشخیصیه هم خدمت نموده.
در سال ۱۳۷۲ هـ ش با استفاده از بورس تحصیلی که توسط دوکتوران بدون سرحد ام اس اف عازم خارج از کشور جهت فراګیری علم التراسوند ګردید.
در سال ۱۳۷۶ هـ ش با دایر نمودن پروګرام تریننګ التراسوند به همکاری مالی و تخنیکی سازمان صحی جهان دبلیو ایچ او و حمایه وزارت صحت عامه اولین بار پروګرام ترننګ التراسوند را در شفا خانه جمهوریت و ملالۍ زېږنتون دایر نموده و در سال ۲۰۰۴ میلادی با اتحادیه دوکتوران افغان جرمن همکاری خویش را آغاز نموده و تا حال شش دوره پروګرام تریننک التراسوند را درکابل و مزار شریف به همکاری دوکتوران افغان ـ جرمن به پایه اکمال رسانیده.

د مولف کتابونه لاندي ډاونلوډ کړئ:

‎‎

Scroll to Top