پوهاند سید رفیع الله حلیم

پوهاند دوکتور سید رفیع الله حلیم فرزند سید عبدالحلیم در سال ۱۳۲۳ هـ ش در ولسوالی پغمان ولایت کابل متولد و در سال ۱۳۴۸ هـ ش از لیسه عالی وترنری کابل فارغ التحصیل ګردیده بعد از سپری نمودن امتحان کانکور از طریق یک بورس تحصیلی از جانب حکومت دنمارک در سال ۱۳۵۰ هـ ش غرض تحصیلات عالی عازم کشور ایران شد.
و در کشور ایران در دانشګاه تهران تحصیلات عالی خود را در رشته پرازیتولوژی و تیزس خود را به درجه ممتاز تکمیل و با اخذ دکتورا (DVM) در سال ۱۳۵۷ هـ ش به کشور عزیز خود موفقانه عودت نمود.
در سال ۱۳۵۸ هـ ش بعد از سپری نمودن امتحان کادر علمی به حیث استاد پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل پزیرفته شد. در سال ۱۳۵۸ هـ ش بعد از سپری نمودن امتحان کادر علمی بحیث استاد در پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل پزیرفته شد.
در سال ۱۳۶۰ هـ ش با استفاده از یک بورس ملل متحد غرض تحصیلات عالی عازم کشور سریلانکا ګردید و بعد از ختم از اخذ موفقانه دیپلوم Master of philosophy in veterinary sciences در رشته پرازیتولوژی به وطن عودت نمود. دوباره الی سال ۱۳۷۲ هـ ش در پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل به حیث استاد به وظیفه خویش ادامه داد ولی نسبت بروز بعضی مشکلات و تعطیل شدن پوهنتون به حیث داکتر در مربوطات FAO به وظیفه ادامه داد.
و در سال ۱۳۷۸ هـ ش رسماً به پوهنتون ننګرهار تبدیل ګردید و به حیث ریس پوهنځی وترنری پوهنتون ننګرهار نیز ایفای وظیفه نموده. موصوف در حال حاظر نیز به حیث استاد پوهنځی وترنری پوهنتون ننګرهار مشغول وظیفه میباشد و در جریان خدمات که انجام داده موفق به اخذ تحسین نامه ها ګردیده و چندین اثر علمی و مقالات تحقیقی تحریر نموده و همچنان در لست Acarologist های جهان به حیثAcarologist افغانستان نیز شامل میباشم که ثبت انترنت میباشد و یک جلد کتاب درسی تحت عنوان هلمنتولوژی نیز تالیف نموده.

د مولف کتابونه لاندې ډاونلوډ کړئ:

Scroll to Top