پوهنمل دوکتور حمد یوسف مبارک

محترم پوهنمل دوکتور محمد یوسف مبارک مسکونه اصلی بند چک ولایت وردک در سال ۱۳۵۷ هـ ش در یک خانواده متدین و روشنفکر در شهر کابل دیده به جهان ګشود. تحصیلات ابتدایه را در متوسطه قلعه کاشف ناحیه پنجم شهر کابل و تحصیلات دوره متوسطه خود را در لیسه عالی حبیبیه تکمیل نموده و در سال ۱۳۷۲ هـ ش از لیسه حضرت عمر فاروق (رض) ولایت وردک به درجه اعلی فارغ ګردید.
موصوف بعد از سپری نمودن امتحان کانکور در سال ۱۳۷۴ هـ ش به پوهنځی طب معالجوی پوهنتون طبی کابل شامل و در اخیر سال ۱۳۸۰ هـ ش از رشته معالجوی پوهنتون مذکور به درجه اعلی فارغالتحصیل ګردید. نامبرده بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان کدر در سال ۱۳۸۲ هـ ش شامل کدر علمی دیپارتمنت مایکروبیولوژی و پرازیتولوژی پوهنتون طبی کابل ګردید.
داکتر مبارک نظر به داشتن استعداد عالی و علاقه مندی خاص به کسب علم و دانش در سال ۱۳۸۹ هـ ش با استفاده از یک سکالرشیپ جهت تکمیل دوره ماستری خود عازم شهر توکیو کشور جاپان شد و تحصیلات عالی خود را در رشته صحت جهانی در انستیتوت ملی صحت عامه کشور جاپان تکمیل نموده و اسناد ماستری خود را در شروع سال ۱۳۹۱ هـ ش از این مرکز معتبر اکادمیک بدست آورد.
موصوف تیزس ماستری خود را در مورد ارتباط حفظ الصحه آب آشامیدنی با امراض اسهالی و نیز یک تحقیق دیګر را در مورد شیوع شګرت کشیدن و پیامد های آن.

د مولف کتابونه لاندې ډاونلوډ کړئ:

Scroll to Top