پوهاند دوکتور نجیب الله امرخیل

پوهاند دوکتور نجیب الله امرخیل  فرزند پوهاند عتیق الله امرخیل در سال ۱۳۴۲ هـ ش در قریه چاریګه ولایت وردګ در یک فامیل روشن فکر متولد ګردیده. در سال ۱۳۴۸ هـ ش شامل مکتب عبدالعلی مستغنی و در سال ۱۳۵۸ هـ ش بعد از سپری نمودن دوره ابتدایه شامل لیسه عالی حبیبیه شد و در سال ۱۳۶۰ هـ ش از این لیسه فارغ شد.
و بعد از سپری نمودن امتحان کانکور شامل انستیتیوت طب کابل ګردید.
در سال ۱۳۶۶ هـ ش از پوهنځۍ طب معالجوی این انستیتیوت به سویه ماستر فارغ ګردید.
در سال ۱۳۶۹ هـ ش بعد از سپری نمودن امتحان کدر به رتبه نامزد پوهنیار شامل کدر علمی در دیپارتمنت جراحی جمهوریت ګردید.
در سال ۱۳۸۹ هـ ش به رتبه پوهاند ترفیع نمود.وی در طول دوره خدمت به حیث داکتر جراحی، متخصص جراحی شف سرویس و پروفیسور جراحی در شفاخانه های عاجل ابن سینا، شفا خانه جمهوریت، شفا خانه جراحی کارته سه آی سی آر سی، شفا خانه صدری ابن سینا، شفا خانه میوند و شفا خانه علی آباد ایفای وظیفه نموده است.وی تمام زندګی خود را وقف تداوی مریضان و مجروحین و تدریس محصلین و تربیه دوکتوران جوان نموده است.

 د مولف کتابونه لاندي ډاونلوډ کړئ:

Scroll to Top