دوکتور محمد اسحاق شریفی

دوکتور محمد اسحاق شریفی فرزند خاکی محمد در سال ۱۳۳۵ هـ ش در قریه مسعود ولسوالی چوکی ولایت کنرها در یک فامیل تعلیم پرور متولد شده.
 و در سال ۱۳۴۱ هـ ش شامل مکتب ابتدایه چوکی و در سال ۱۳۵۱ هـ ش از لیسه جمیعت چوکی فارغ و در سال ۱۳۵۲ هـ ش شامل پوهنځۍ طب پوهنتون ننګرهار و در سال ۱۳۵۹ هـ ش از پوهنځۍ طب پوهنتون ننګرهار با اخذ دیپلوم ام دی فارغ و به همان سال از طرف وزارت صحت عامه به وزارت دفاع ملی معرفی و بعد از تثبیت رتبه نظامی در بست مرکز صحیه قرارګاه قوماندانی عمومی قوای سرحدی توظیف ګردید و پنج سال ایفای وظیفه نمود، بعداً نظر به لزوم دید وزارت دفاع ملی به اکادمی نظامی علوم طبی در شفا خانه چهار صد بستر تبدیل ګردید و به حیث دوکتور انتانی در سرویس انتانی ایفای وظیفه نمود.موصوف در سال ۱۳۶۹ هـ ش غرض تعلیمات عالی به اکادمی نظامی علوم طبی به اتحاد شوروی آن وقت اعزام و برای دو سال تعلیمات مسلکی را ادامه داد.بعد از ختم قرارداد تعلیمی بین دولتین به کشور خود برګشت و به حیث سر طبیب مکتب حربیه توظیف و در سال ۱۳۷۹ هـ ش به شفا خانه نمبر یک اردو واقع در ننګرهار معرفی و در سال ۱۳۸۲ هـ ش بعد از عملیات جراحی بای پاس قلب را اجرا و در سال ۱۳۸۵ هـ ش به تقاعد ثوق ګردید.فعلاً در کلینیک شخصی خویش مصروف در خدمت مردم می باشد.

د مولف کتابونه لاندي ډاونلوډ کړئ:

‎‎

Scroll to Top