داکتر پوهنوال نادر احمد اکسیر

داکتر نادر احمد اکسیر در زمستان سال ۱۳۳۶ هـ ش در یک خانواده دانش پرورو در نو آباد ده افغانان شهر کابل دیده به جهان ګشود. در چهار ساله ګی راهي کودکستان حمید و در شش ساله ګی شامل مکتب ابتدائیه ی قاری عبدالله (رح) ګردید. دوره ی متوسطه و ثانوی را در لیسه عالی نادریه به پایان رسانیده و در سال و در سال ۱۳۵۵ هـ ش با ګذشتن از کانکور Semicolon افتخار دانشجویی را در دانشکده ی طب کابل بدست آورد. در سال ۱۳۶۱ هـ ش از این دانشکده فارغ و در بهار سال ۱۳۶۲ هـ ش برای خدمت ګذاري عازم ولایت بدخشان ګردید.
در سال ۱۳۶۵ هـ ش منحیث داکتر داخله در سرویس داخله ی شفاخانه دانشګاهی علی آباد به کار ګماشته شد و در سال ۱۳۶۸ هـ ش بعد از سپری نمودن کانکور شمولیت کادر علمی انستیتوت طب کابل در دیپارتمنت داخله ی شفاخانه علی آباد تقرر حاصل نمود.
از سال ۱۳۶۹ هـ ش الی سال ۱۳۷۳ هـ ش منحیث معاون شفاخانه دانشګاهی علی آباد با حفظ عضویت در کادر علمی نیز ایفای وظیفه نموده است. از سال ۱۳۷۷ هـ ش الی ۱۳۸۴ هـ ش منحیث شف دیپارتمنت داخله مصروف خدمت بود. بعد از ارتقا به رتبه پوهنمل، پوهندوی، و پوهنوال در سال ۱۳۸۶ هـ ش سعادت ارتقا به رتبه ی پوهاند را حاصل نمود.
از سال ۱۳۸۰ هـ ش الی ۱۳۹۰ هـ ش مسئولیت ریاست شفاخانه علی آباد را نیز به دوش داشت و از سال ۱۳۸۹ هـ ش تا به حال مسئولیت دیپارتمنت قلبی وعایی پوهنتون طبی کابل را به عهده دارد.
داکتر اکسیر در طول سالهای کاری خویش ۲۱ اثر علمی تحقیقی به شمول سه اثر نشر شده در مجلات معتبر بین المللی یک اثر ترجمه و پنج عنوان کتاب تآلیف شده داشته علاوتاً عضویت انجمن IASGO و SICP را نیز دارد.

د مولف کتابونه لاندې ډاونلوډ کړئ:

Scroll to Top