پوهنوال دوکتور محمد فرید برنایار

پوهنوال دوکتور محمد فرید برنایار متولد سال ۱۳۴۵ هـ ش در ولسوالی میر بچه کوت ولایت کابل است. وی تعلیمات ابدایی را در مکتب ابدایه .میر بچه خان و ثانوی را در لیسه میر بچه خان در سال ۱۳۵۹ هـ ش و لیسه عالی شاه دو شمشیره (۱۳۶۰) و لیسه عالی نادریه را در سال ۱۳۶۲ هـ ش به پایه اکمال رسانید.
در سل ۱۳۶۱ هـ ش بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان کانکور شامل انستیتوت دولتی طبی کابل ګردید و در سال ۱۳۶۸ هـ ش از بخش معالجوی آن انستیتوت به درجه اعلی فارغ التحصیل شده و متصل آن بعد از سپری نمودن امتحان کادر علمی در دیپارتمنت هستالوژی به صفت استاد کادری شامل وظیفه رسمی دولتی شد.
در سال ۱۳۸۴ هـ ش از توکیو یونورسیتی موفق به دریافت دیپلوم تعلیم وتربیه طبی شد. در سال ۱۳۸۶ هـ ش منحیث عضو مرکز تحقیقات در توکیو یونورسیتی اشتراک نموده و هم دیپلوم التراسونولوژی را از شفاخانه توکیو یونورسیتی و شفاخانه اوجی سیکیوی جاپان به دست آورد. در سال ۱۳۹۰ هـ ش موفق به دریافت دیپلوم تطبیق پالیسی و پلان تعلیم وتربیه از پوهنتون تعلیم و تربیه شهر سیول کوریای جنوبی ګردید.
دوکتور برنایار برای نخستین بار بنیاد میتود جدید PBL را در پوهنتون های افغانستان ګذاشت. واینک اولین اثر علمی این میتود جدید را به رشته تحریر در آورده است.

د مولف کتابونه لاندې ډاونلوډ کړئ:

Scroll to Top