پوهاند دوکتور محمد معصوم عزیزی

پوهاند دوکتور محمد معصوم عزیزی فرزند مرحوم دګروال محمد جان در سال ۱۳۳۵ هـ ش در ولایت لغمان تولد شده.
تعلیمات ابتدایی و متوسطه را در لیسه غرښت ولایت خوست و ثانوی را در کابل به درجه عالی در سال ۱۳۵۳ هـ ش به پایان رسانیده و بعد از سپری نمودن امتحان کانکور شامل پوهنځۍ طب کابل ګردید.
موصوف محصل ممتاز دوره خود بوده و در سال ۱۳۶۰ هـ ش به درجه ماستر از این پوهنځۍ فارغ التحصیل ګردیده و در همان سال شامل کدر علمی دیپارتمنت جراحی شفاخانه تدریسی علی آباد ګردید و تحت نظر استادان مجرب این دیپارتمنت آغاز به کار نمود و جهت ارتقا علمی و مسلکی به کشور چک سلواکیا و جاپان سفر نموده است.
پوهاند دوکتور محمد معصوم عزیزی بحیث شف دیپارتمنت جراحی شفاخانه علی آباد ایفای وظیفه می نمود که در سال های اخیر جنګ های داخلی کشور مجبور به ترک وطن و مهاجرت به کشور پاکستان شده و در آنجا بعد از سپری نمودن امتحان رقابتی بحیث شف جراحی شفا خانه الکویت و استاد جراحی در پوهنتون افغان پشاور ایفای وظیفه نموده است.
پوهاند عزیزی در طول دوره استادی در پوهنتون طبی کابل اضافه تر از ۲۲ اثر علمی و تحقیقی داشته و ۳ کتاب درسی جراحی را برای تدریس محصلین پوهنځۍ طب معالجوی و ستوماتولوژی تحریر و عضو کمیسون های مختلف و شورای عالی پوهنتون طبی کابل میباشد.
و باالترتیب نایل به اخذ رتب علمی الی پوهاندی ګردیده و از اوایل سال ۱۳۹۰ هـ ش به این طرف برعلاوه وظیفه استادی بحیث رئیس شفاخانه تدریسی علی آباد ایفای وطیفه مینماید که بر علاوه کار های علمی در دیپارتمنت جراحی و پوهنتون طبی در بخش اداری این شفا خانه نیز یک سلسله کار ها را انجام داده و جهت بلند بردن سطح علمی، کتاب خانه بلاک جراحی را دوباره احیا نموده و همچنان برای رفع مشکل فاصله زینه و پیاده رو بین بلاک جراحی و داخله و یک باب ګلخانه را در صحن شفا خانه اعمار کرده است.

 د مولف کتابونه لاندي ډاونلوډ کړئ:

Scroll to Top