پوهاند دوکتور عبیدالله عبید

پوهاند دوکتور عبیدالله عبید ولد عبدالوهاب خان در سال ۱۳۴۷ هـ ش در یک خانواده روشن فکر و مسلمان در شهر کابل تولد ګردیده.
پس از فراغت از پوهنځۍ ستوماتولوژي پوهنتون طبی کابل در سال ۱۳۶۹ هـ ش به سویه ماستر بعد از امتحان موفقانه کادر علمی به صفت استاد در دیپارتمنت مایکروبیولوژی و پرازیتولوژی پوهنتون طبی کابل شامل که بعد از سال ۱۳۷۲ هـ ش الی قوس ۱۳۸۹ هـ ش به حیث شف این دیپارتمنت ایفای وظیفه کرده است.
از سال ۱۳۷۲ الی ۱۳۷۶ برعلاوه تدریس به حیث مدیر عمومی تدریسی در پوهنتون طبی کابل از سال ۱۳۸۱ الی ختم سال ۱۳۸۲ به حیث معاون امور محصلان پوهنتون طبی کابل، از سال ۱۳۸۳ الی سنبله سال ۱۳۸۴ به حیث مشاور ریس جمهور در امور اجتماعی و از سال ۱۳۸۴ الی سال ۱۳۸۹ به حیث ریس پوهنتون طبی کابل مصروف خدمت به اولاد وطن بود.
در سال ۲۰۰۳ م برای مدت چهار ماه جهت کسب آموزش میتود های جدید درسی در پوهنتون لومالیندا ایالات متحده امریکا و در سال ۲۰۰۷ برای مدت سه ماه جهت کسب انکشاف مهارت های بین المللی در پوهنتون نبراسکا ایالات متحده امریکا به ادامه تحصیل پرداخته و از هر دو پوهنتون سرتیفکیت های مساعد و موفق به دست آورد.
موصوف برای مدت بک سال به حیث ریس بورد توقف توبرکلوز افغانستان فعالیت نموده و مدت یک سال و سه ماه به حیث سفیر کبیر و نماینده فوقالعاده ریس جمهور افغانستان در جمهوری اسلامی ایران ایفای وظیفه کرده است. وی وکیل منتخب مردم شهر کابل در لویه جرګه اضطراری و وکیل منتخب مردم شهر کابل در لویه جرګه تصویب قانون اساسی نیز بودند.
محترم پوهاند دوکتور عبید الله عبید بعد از معرفی از سوی ریس جمهور کشور به حیث وزیر تحصیلات عالی با کسب ۱۹۹ رای اعتماد از سوی اعضای پارلمان به حیث وزیر تحصیلات عالی تقرر حاصل نمود.

د مولف کتابونه لاندې ډاونلوډ کړئ:

Scroll to Top